Tel: +386 1 56 44 770
iii.PROIZVODI
 ..

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCH, servisna oprema, d.o.o.
Špruha 42
SI-1236 Trzin, Slovenia
Tel: +386 1 56-44-770
Tel: +386 1 56-44-771
Fax: +386 1 56-44-772
finance@koch.si
leon.pintar@koch.si
aleksander.presekar@koch.si

ELEKTRONIČKI TESTERI I OPREMA MAWEK 
Elektronika
Testeri za baterije
Testeri za kočnice
Testeri za rashladne sustave
Dodatna oprema za testere

mawekMawekELEKTRONIKA


Digitalna strujna kliješta

Mawek ST 3501 - Digitalna strujna kliješta
LCD displej i integrirani multimetar, mjerno područje 10 mA - 200 A, 40 - 400 Ohma


Digitalne tokovne klešče

Mawek ST 3800 - Digitalne tokovne klešče
LCD displej i integrirani multimetar, mjerno područje od 0,1 A do 1000 A,
od 600 do 2000 Ohmov


Digitalni multimetar

Mawek MT 06/S - Digitalni multimetar


Digitalni multimetar

Mawek MT 09/S - Digitalni multimetar


Digitalni multimetar

Mawek MT 071/S - Digitalni multimetar


Metalno kontrolno svijetlo

Mawek AZ 169 - Metalno kontrolno svijetlo
Mjerno područje 6 – 24 V


Digitalni multimetar/multitester

Mawek MT 128/S - Digitalni multimetar/multitester
Za održavanje i dijagnozu, za mjerenje napona, električne struje, otpornosti, kuta otvaranja prekidača, okretaja motora i temperature


Digitalni multimetar s PC-sučeljem

Mawek MT 364/S - Digitalni multimetar s PC-sučeljem


Univerzalne testne špice

Mawek MTE 011 - Univerzalne testne špice
Dužina kabla cca. 750 mm


Univerzalne testne špice

Mawek MTE 012 - Univerzalne testne špice
Dužina kabla cca. 1000 mm


Univerzalne testne špice

Mawek MTE 013 - Univerzalne testne špice
Dužina kabla cca. 160 mm


Univerzalne testne špice

Mawek MTE 014 - Univerzalne testne špice
Dužina kabla cca. 1000 mm


Univerzalne testne špice

Mawek MTE 015 - Univerzalne testne špice
Dužina kabla cca. 1000 mm


Digitalni termometar

Mawek AZ 305 - Digitalni termometar
Mjerenje temperature ulja, rashladne tekućine, temperature hlađenja klima uređaja, mjerno područje -50°C – 1300°C


Temperaturna sonda u obliku šipke

Mawek AZF 01 - Temperaturna sonda u obliku šipke
Dužina 350 mm, do 800°C, dodatna oprema za AZ 305


Termometer / infracrveni s laserskim markiranjem

Mawek AZL 01 - Termometer / infracrveni s laserskim markiranjem
Mjerno područje -20°C – 500°C


Digitalni termometer za ulje

Mawek TP 82 - Digitalni termometer za ulje
Mjerno područje -40°C – 110°C


Digitalni mjerač jačine zvuka

Mawek SPM 01 - Digitalni mjerač jačine zvuka
Merjenje niskih i visokih frekvencija


Digitalni elektronički mjerač okretaja

Mawek DDM 01 – Digitalni elektronički mjerač okretaja
Mjerno područje 5 – 100000 U/min


Mikroprocesorska digitalna stroboskopska svjetiljka

Mawek MDG 83M - Mikroprocesorska digitalna stroboskopska svjetiljka
za Otto motore


Mikroprocesorska digitalna stroboskopska svjetiljka

Mawek MDB 01M - Mikroprocesorska digitalna stroboskopska svjetiljka
za Otto i Diesel motore


Piezo uređaj za napajanje stroboskopske svjetiljke MDB 01

Mawek SKD - Piezo uređaj za napajanje stroboskopske svjetiljke MDB 01


Stroboskopska svjetiljka za Otto motore

Mawek MP 7 – Stroboskopska svjetiljka za Otto motore
Podešavanje prikaza kuta pokretanja


Digitalni ispitivač napona zupčastih remena

Mawek DZP 01 – Digitalni ispitivač napona zupčastih remena


Detektor lupanja i vibracija

Mawek GRF 01 - Detektor lupanja i vibracija u motornom prostoru, šasiji i motoru na mjestu ili za vrijeme vožnje


Elektronički stetoskop

Mawek GRF 03 - Elektronički stetoskop za detekciju lupanja i vibracija na pojedinim sklopovima i dijelovima (osovine, kućišta, ležajevi, crpke, mlaznice za ubrizgavanje…)


Detektor lupanja i vibracija (bežični)

Mawek GRF 04 - Detektor lupanja i vibracija (bežični)
Četiri radijska senzora


Detektor za kratak spoj i prekinute električne instalacije

Mawek ECT 2000 - Detektor za kratak spoj i prekinute električne instalacije
12/24 V, CE normativ


Elektronička zaštita

Mawek ES 01/12 V - Elektronička zaštita s automatskim preklapanjem prilikom pokretanja, zavarivanja i punjenja baterija, bez odspajanja baterije, 12 V


Elektronička zaštita

Mawek ES 1224 - Elektronička zaštita s automatskim preklapanjem prilikom pokretanja, zavarivanja i punjenja baterija, bez odspajanja baterije, 12 – 24 V


Elektronička zaštita

Mawek ESLR 01/12 V in ESLR 02/12-24 V - Elektronička zaštita s automatskim preklapanjem prilikom pokretanja, zavarivanja i punjenja baterija, bez odspajanja baterije


Elektronički uređaj

Mawek FM 01 – Elektronički uređaj za napajanje električnom strujom u nuždi, prikladan za traženje greški na električnoj instalaciji – zamjenjuje osigurače


Uređaj za napajanje strujom

Mawek NSV 030/S - Uređaj za napajanje strujom s integriranom elektroničkom zaštitom 12 V


Višefunkcijsko kontrolno svjetlo

Mawek AZ 172 – Višefunkcijsko kontrolno svjetlo Power Probe 12 – 24 V


Višefunkcijsko kontrolno svjetlo

Mawek AZ 173 - Višefunkcijsko kontrolno svjetlo Power Probe s naizmjeničnim svjetlosnim i akustičnim signalom


Višefunkcijsko kontrolno svjetlo

Mawek AZ 174 DL - Višefunkcijsko kontrolno svjetlo Power Probe s integriranim prikazivačem napona


Tester električne instalacije

Mawek ATA 07 - Tester električne instalacije i priključaka za prikolice 12 V


Tester električne instalacije

Mawek ZWT 09 - Tester električne instalacije i priključaka za prikolice 24 V


Tester električne instalacije

Mawek ZWT 17/S – Tester električne instalacije i priključaka za prikolice 12 V


Tester električnih utičnica

Mawek ZWT 20 – Tester električnih utičnica za prikolice 12 V


Uređaj za kontrolu bobina

Mawek ZSP 01 - Uređaj za kontrolu bobina


Uređaj za kontrolu žarnica

Mawek GKP 21 - Uređaj za kontrolu žarnica


Uređaj za kontrolu žarnica

Mawek GKP 05 - Uređaj za kontrolu žarnica


Uređaj za kontrolu lambda sondi

Mawek LSP 05 - Uređaj za kontrolu lambda sondi


Uređaj za mjerenje sjaja i obrade površina

Mawek GLM 01 – Uređaj za mjerenje sjaja i obrade površina


Uređaj za mjerenje debljine boje

Mawek LSM 01 – Uređaj za mjerenje debljine boje


Uređaj za mjerenje debljine boje

Mawek LSM 02 - Uređaj za mjerenje debljine boje s pisačemTESTER BATERIJA


Tester baterija

Mawek MBT 261 - Tester baterija
6 – 12 V, testno opterećenje 100 A


Digitalni tester baterija

Mawek MBT 101 - Digitalni tester baterija


Digitalni tester baterija

Mawek MBT 301 – Digitalni tester baterija s pisačem


pomoć kod pokretanja

Mawek MBO 0700 TITAN – pomoć kod pokretanja
12 V, startna struja 700 A/ 1600 A maksimalno


Pomoć kod pokretanja

Mawek MBO 1224 HD TITAN – Pomoć kod pokretanja
12-24 V, startna struja 1100 A/ 2400 A maksimalno


12 V IUoU/visokofrekvencijski punjač baterija

Mawek HFB 05 - 12 V IUoU/visokofrekvencijski punjač baterija
Struja punjenja 5 A/12 V, punjenje baterija 10 – 200 Ah


Punjač baterija 12 V

Mawek ES 2603 – Punjač baterija 12 V


IUoU visokofrekvenčni polnilec 6+12 V

Mawek HFL 16 - IUoU visokofrekvencijski punjač 6+12 V
Punjenje baterija 4 – 300 Ah


IUoU visokofrekvencijski punjač 12+24 V

Mawek HFL 35 - IUoU visokofrekvencijski punjač 12+24 V
Punjenje baterija 25 – 300 Ah


IUoU visokofrekvencijski punjač 12+24 V

Mawek HFL 65 - IUoU visokofrekvencijski punjač 12+24 V
Punjenje baterija 10 – 1000 AhTESTERI ZA KOČNICE


Tester za kočionu tekućinu

Mawek EBT 007 - Tester za kočionu tekućinu


Elektronički tester

Mawek EBT 010/S - Elektronički tester za prisutnost vlage
u kočionoj tekućini (u %)


Elektronički tester

Mawek EBT 01 – Elektronički tester za prisutnost vlage u kočionoj tekućini (u %)


Elektronički tester

Mawek EBT 03 – Elektronički tester za prisutnost vlage u kočionoj tekućini (u %) i prikazom vrelišta kočione tekućine (v °C)


Elektronički tester

Mawek DOTmeter 300 - Elektronički tester za prisutnost vlage u kočionoj tekućini (u %) i prikazom vrelišta kočione tekućine (v °C)


Uređaj za ventiliranje kočnica

Mawek BRE 06 – Uređaj za ventiliranje kočnica
Posuda 5 litri, radni tlak 0,4 – 3,5 bara, napon 230 V


Uređaj za ventiliranje kočnica

Mawek BRE 12 Plus - Uređaj za ventiliranje kočnica
Posuda 20 litri, radni tlak 0,4 – 3,5 bara, napon 230 V


Uređaj za punjenje i pražnjenje mineralnog ulja

Mawek BRE 20 HY - Uređaj za punjenje i pražnjenje mineralnog ulja
Posuda 20 litri, radni tlak 0,4 – 3,5 bara, napon 230 V


Uređaj za ventiliranje kočnica

Mawek BRE 60 Plus - Uređaj za ventiliranje kočnica
Posuda 60 litri, radni tlak 0,4 – 3,5 bara, napon 230 V


Adapteri za ventiliranje kočnica

Mawek UAB 01 – Adapteri za ventiliranje kočnica


Adapter

Mawek B 35 – Adapter
Ford, Chrysler, Nissan, Subaru


Adapter

E 20 – Adapter za gotovo sva vozila, univerzalni navoj 45x7


Adapter

Mawek E 20 W – Adapter
VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra, Renault Espace, Peugeot 808


Adapter

Mawek G 75 – Adapter
Isuzu, Mitsubishi, Proton, Subaru, Suzuki, Volvo


Adapter

Mawek HST 07 – Adapter za spojke teretnih vozila


Univerzalni adapter

Mawek U 90 K – Univerzalni adapter


Posuda za skupljanje stare kočione tekućine

Mawek AFF 01 - Posuda za skupljanje stare kočione tekućine


Posuda za punjenje kočione tekućine

Mawek UNFB 01 – Posuda za punjenje kočione tekućine


Posoda za prezračevanje zavor na zrak

Mawek UN 7 – Posuda za prozračivanje kočnica na zrak
Radni tlak 5,5 – 10 bara


Posoda za prezračevanje zavor na zrak

Mawek UNDX 2,5 - Posuda za prozračivanje kočnica na zrak
Funkcija podtlak/nadtlak, Radni tlak 5,5 – 12 bar


Univerzalna posuda na zrak za isisavanje-pražnjenje

Mawek UNDX 12 – Univerzalna posuda na zrak za isisavanje-pražnjenje
Radni tlak 5,5 – 12 bara, posuda 12 lTESTERI ZA RASHLADNE SUSTAVE


Uređaj za punjenje

Mawek KAG 01 - Uređaj za punjenje rashladnih sustava s ispitivanjem brtvljenja


Uređaj za punjenje

Mawek KVB 01 - Uređaj za punjenje rashladnih sustava s ispitivanjem brtvljenja


ester brtvljenja rashladnih sustava

Mawek Mw 1700 Max - Tester brtvljenja rashladnih sustava


Tester brtvljenja rashladnih sustava

Mawek TVU 138/3 - Tester brtvljenja rashladnih sustava


Tester brtvljenja rashladnih sustava

Mawek TVU 138/5 - Tester brtvljenja rashladnih sustava


Tester brtvljenja rashladnih sustava

Mawek TVU 138/6 - Tester brtvljenja rashladnih sustava


Tester brtvljenja rashladnih sustava

Mawek TVU 138/7 - Tester brtvljenja rashladnih sustava


Tester brtvljenja rashladnih sustava

Mawek MW 2300 – Tester brtvljenja rashladnih sustava s adapterom


Tester brtvljenja rashladnih sustava

Mawek MW 315 – Tester brtvljenja rashladnih sustava s univerzalnim adapterom


Univerzalni tester rashladnih sustava

Mawek MW 2003 - Univerzalni tester rashladnih sustava


Set adaptera za rashladne sustave

Mawek MW 1599 - Set adaptera za rashladne sustave


Kontrolni set za rashladne sustave

Mawek MW 1580 - Kontrolni set za rashladne sustave
Teretna vozila


Kontrolni set za rashladne sustave

Mawek MW 2000 P- Kontrolni set za rashladne sustave
Osobna vozila


Adapter za japanska vozila

Mawek 90 KW (B) – Adapter za japanska vozila


Adapter

Mawek K - Adapter


Adapter

Mawek KS - Adapter


Univerzalni adapter

Mawek UA 1 do UA 4 - Univerzalni adapter


Univerzalni adapter

Mawek UA 50 - Univerzalni adapter
Podesiv fi 20 – 41 mm


Univerzalni adapter

Mawek UA 60 j - Univerzalni adapter
fi 18 – 24 mm


Fleksibilno sučelje

Mawek FZ 100 K - Fleksibilno sučelje


Tester CO2

Mawek LT 450 - Tester CO2 za brtvljenje brtvi glave motora


Kontrolna tekućina za čišćenje

Mawek LT 1 - Kontrolna tekućina za čišćenje


Kontrolna CO2 tekućina za brtvljenje

Mawek LT 2 - Kontrolna CO2 tekućina za brtvljenje


Tester CO2

Mawek LT 200.20 - Tester CO2 za brtvljenje brtvi glave motora


Optički tester

Mawek FT 2535 – Optički tester rashladne tekućine, kiseline baterija i tekućine
za čišćenje stakala


Optički tester

Mawek FT 2030 - Optički tester rashladne tekućine, kiseline baterija i tekućine
za čišćenje stakalaDODATNA OPREMA ZA TESTERE


Alat podešavanje brisača

Mawek AWPEE Z4 – Alat podešavanje brisača


Alat za kontrolu i podešavanje brisača

Mawek AWPE 05 – Alat za kontrolu i podešavanje brisača


Uređaj za kontrolu i podešavanje farova

Mawek SEG 01 D – Uređaj za kontrolu i podešavanje farova


Fleksibilno svjetlo

Mawek BAL 01 - Fleksibilno svjetlo (savitljiva)


Pumpa za usisavanje

Mawek HAP 250 – Pumpa za usisavanje
cca. 250 ml/dizanja


Pumpa za usisavanje

Mawek HAP 600 F- Pumpa za usisavanje
cca. 600 ml/dizanja


Pumpa za usisavanje

Mawek HAP 3000 F- Pumpa za usisavanje
cca. 3000 ml/ddizanja


Vakuumska pumpa

Mawek VB 01.1 – Vakuumska pumpa za prozračivanje sustava


Adapter Daimler Chrysler

Mawek VBA 011 - Adapter Daimler Chrysler


Adapter VW

Mawek VBA 012 - Adapter VW


Adapter BMW

Mawek VBA 013 - Adapter BMW


Adapter za ispumpavanje motornog ulja

Mawek VBA - Adapter za ispumpavanje motornog ulja


Bubanj za namatanje kabla i cijevi

Mawek Bubanj za namatanje kabla i cijevi
Različiti modeli


Pištolj za zrak

Mawek AP 03 - Pištolj za zrak
Radni tlak 4 – 16 bara, protok zraka 345 l/min


Zračni pištolj za pjeskanje

Mawek RF 01 – Zračni pištolj za pjeskanje
Radni tlak 0 – 12 bara


Sredstvo za pjeskanje

Mawek RF 01.3 – Sredstvo za pjeskanje


Spiralna cijev za zrak sa spojkom

Mawek - Spiralna cijev za zrak sa spojkom
Različite dužine


Kaljena metalna spojnica-pocinčana

Mawek - Kaljena metalna spojnica-pocinčana
Priključna cijev 6 mm, 8 mm, 10 mm


Kaljena metalna spojnica-pocinčana

Mawek - Kaljena metalna spojnica-pocinčana
3/8 KR vanjski navoj, 1/2 KR vanjski navoj


Kaljena metalna spojnica-pocinčana

Mawek - Kaljena metalna spojnica-pocinčana
G 1/4 unutrašnji navoj, 1/2 unutrašnji navoj


Kaljena metalna spojnica-pocinčana

Mawek - Kaljena metalna spojnica-pocinčana
Priključna cijev 6 mm, 8 mm, 10 mm


Kaljena metalna spojnica-pocinčana

Mawek - Kaljena metalna spojnica-pocinčana
3/8 KR vanjski navoj, 1/2 KR vanjski navoj


Ručna tlačna pumpa

Mawek HVD 90/K - Ručna tlačna pumpa/pumpa s potlakom


Ručna tlačna pumpa

Mawek HVD 86/K - Ručna tlačna pumpa/pumpa s potlakom
Aluminijska s priključcima i opremom u kovčegu


Ručna aluminijska tlačna pumpa

Mawek HVD 90 - Ručna aluminijska tlačna pumpa/pumpa s potlakom


Ručna pumpa s potlakom

Mawek HV 83 - Ručna pumpa s potlakom od umjetne mase


Fleksibilni endoskop

Mawek MES 04 - Fleksibilni endoskop (fi 5 mm)


Zrcalni nastavak 90°

Mawek MES 041 - Zrcalni nastavak 90°


Rezervna žarulja

Mawek MES 042 - Rezervna žarulja


Zrcalni nastavak 110°

Mawek MES 043 - Zrcalni nastavak 110°


Univerzalni adapter

Mawek MES 044 - Univerzalni adapter za kamere svih modela


Kontrolni uređaj

Mawek OP 79 AK - Kontrolni uređaj za tlak olja


Kontrolni set

Mawek OP 83 K - Kontrolni set za tlak olja z adapterji v kovčku


Kontrolni uređaj

Mawek OPA 01 - Kontrolni uređaj za tlak ulja u automatskim mjenjačima


Kontrolni uređaj

Mawek KP 63/2 - Kontrolni uređaj za tlak u cilindrima Otto motora


Kontrolni uređaj

Mawek KP 63/3 - Kontrolni uređaj za tlak u cilindrima Diesel motora


Kontrolna naprava

Mawek KP 63/4 - Kontrolna naprava za tlak u cilindrima Otto i Diesel motora


Kontrolni uređaj

Mawek KP 63/4 K - Kontrolni uređaj za tlak u cilindrima Otto i Diesel motora u kovčegu


Kontrolni uređaj

Mawek KP 80/5 K - Kontrolni uređaj za tlak u cilindrima Otto i Diesel motora s adapterima u kovčegu


Tester za gubitak tlaka motora

Mawek DRV 02 - Tester za gubitak tlaka motora


Tester za gubitak tlaka motora

Mawek DRV 05 - Tester za gubitak tlaka motora


Varijante raznih adaptera

Mawek - Varijante raznih adaptera


Podešivač gornje mrtve točke motora

Mawek OT 04 – Podešivač gornje mrtve točke motora


Uređaj za mjerenje tlaka i brtvljenja sustava za ubrizgavanje

Mawek DP 11/K - Uređaj za mjerenje tlaka i brtvljenja sustava za ubrizgavanje


Uređaj za mjerenje tlaka i potlaka

Mawek TDU 01 - Uređaj za mjerenje tlaka i potlaka
(kod turbo punjača)


Tester za karburator

Mawek VE 01 - Tester za karburator


Uređaj za kontrolu dizelskih mlaznica

Mawek DET 01/S - Uređaj za kontrolu dizelskih mlaznica za ubrizgavanje


 Uređaj za kontrolu dizelskih mlaznica

Mawek DET 02/S - Uređaj za kontrolu dizelskih mlaznica za ubrizgavanje


Uređaj za kontrolu benzinskih mlaznica za ubrizgavanje

Mawek BET 03/VA - Uređaj za kontrolu benzinskih mlaznica za ubrizgavanje


Posuda

Mawek SSD 01 – Posuda za zaštitu od prskanja goriva


Set za podešavanje predubrizgavanja

Mawek DFB 02 – Set za podešavanje predubrizgavanja
(kod rotacijskih dizelskih pumpi)


Adapter

Mawek DFB 022 – Adapter za podešavanje Opel-Diesel 1,6 l OHC


Adapter

Mawek DFB 023 (M 12x1) - Adapter
Opel diesel 2,0/2,1 l in 2,3 l


Klin

Mawek DFB 024 (M 10x1,5) – Klin
za VW/Audi V6 motore


Ploča za podešavanje bregaste osovine

Mawek DFB 026 – Ploča za podešavanje bregaste osovine
VW/Audi, Seat, Škoda, 4 cilindrični TDI


Zaptivač za fiksiranje remenice

Mawek DFB 027 – Zaptivač za fiksiranje remenice
VW/Audi, Seat, Škoda, 4 cilindrični TDI


Alat za fiksiranje glavne grede

Mawek DFB 028 – Alat za fiksiranje glavne grede
VW/Audi, Seat, Škoda, pumpa-mlaznica


Ploča za fiksiranje napinjača zupčastog remena

Mawek DFB 029 – Ploča za fiksiranje napinjača zupčastog remena


Ploče za podešavanje bregaste osovine

Mawek DFB 030 – Ploče za podešavanje bregaste osovine
VW/Audi 2,5 TDI V6


Adapter TDI

Mawek DFB 037 (M 10x1) – Adapter TDI za podešavanje predubrizgavanja


Adapter sa špicom

Mawek DFB 038 (M 8x1) – Adapter sa špicom – kratki, za podešavanje predubrizgavanja


Klin za fiksiranje dvodijelnih remenica

Mawek DFB 039 – Klin za fiksiranje dvodijelnih remenica
VW/Audi 1,9 l


Set klinova

Mawek DFB 040 – Set klinova za fiksiranje Ford


Klin

Mawek DFB 041 – Klin
OT Rover, Citroen, Peugeot, Renault


Klin za fiksiranje

Mawek DFB 042 (M 8x1,25) – Klin za fiksiranje
Rover, Citroen, Peugeot


Ventil

Mawek SV 01 – Ventil
Podešavanje protoka tlaka za kontrolu podtlačnih cijevi


Common Rail uređaj

Mawek CRP 02.1 - Common Rail uređaj za kontrolu visokog tlaka


Common Rail kontroler tlaka

Mawek CRP 04 - Common Rail kontroler tlaka


Alat za mjerenje preljeva kod Common Rail dizel injektora

Mawek CR 06 - Alat za mjerenje preljeva kod Common Rail dizel injektora


Jednostruki adapter Bosch

Mawek - Jednostruki adapter Bosch (Standardni)


 Jednostruki adapter Delphi

Mawek - Jednostruki adapter Delphi


Mawek - Enojni adapter Denso

Mawek - Jednostruki adapter Denso


Jednostruki adapter Siemens

Mawek - Jednostruki adapter Siemens


Uređaj za test povratnog tlaka

Mawek FPMK 01 - Uređaj za test povratnog tlaka
Iz Piezo za Common Rail injektorje


Uređaj za test tlaka

Mawek FP 03 - Uređaj za test tlaka s pleksi jedinicom za kontrolu prisutnosti zraka u gorivu


Univerzalni uređaj

Mawek KUP 01 - Univerzalni uređaj za centriranje spojke


Klješta

Mawek AK 123 – Klješta za stiskanje gumenih cijevi


Elektro uređaj

Mawek BAS 01/02 – Elektro uređaj za pumpanje goriva
BAS 01 90l/h, BAS 02 180 l/h


Bačva za gorivo

Mawek BAS 011 - Bačva za gorivo
Kompatibilna s uređajem za pumpanje goriva BAS 01/02


Adapter s ispuhom

Mawek BAS 015 – Adapter s ispuhom


Adapter cijev

Mawek BAS 030 – Adapter cijev za pražnjenje rezervoara goriva


Transportna kolica

Mawek FTW 01 - Transportna kolica


Pneumatski uređaj

Mawek BAS 88 – Pneumatski uređaj za ispumpavanje goriva


Automatski pištolj

Mawek BAS 88.1 - Automatski pištolj za nalijevanje goriva


Set sondi za pumpanje goriva

Mawek BAS 88.2 - Set sondi za pumpanje goriva iz teže dostupnih rezervoara goriva


Kontrolni uređaj za tlak

Mawek BDP 01/K-G - Kontrolni uređaj za tlak u pneumatskim kočionim sustavima teretnih vozila


Kontrolni uređaj za tlak

Mawek BDP 04/K-G - Kontrolni uređaj za tlak u hidrauličkim kočionim sustavima


Čistač kolutova i diskova

Mawek RNC 01 - Čistač kolutova i diskova


Set ploča za čišćenje

Mawek RNC 3E - Set ploča za čišćenje za RNC 01


Set ploča za čišćenje

Mawek SC 01 – Set ploča za čišćenje za kutne brusilice


Punjač

Mawek HRH 01 - Punjač pneumatika s priključkom na polugu


Punjač

Mawek HRT 01 – Punjač pneumatika s nastavkom za upotrebu na benzinskim postajama


Punjač

Mawek HRV 01 - Punjač pneumatika s priključkom na ventil


Punjač

Mawek HRH 08.2 - Punjač pneumatika s priključkom na polugu, naljepnica o kalibraciji s razdobljem valjanosti 2 godine


Punjač

Mawek HRT 08.2 - Punjačv pnevmatikah z nastavkom za uporabo na bencinskih črpalkah, nalepka o umerjenosti z 2 letno veljavnostjo


Punjač

Mawek HRV 08.2 - Punjač pneumatika s priključkom na ventil, naljepnica o kalibraciji s razdobljem valjanosti 2 godinena vrh

1